София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност

Продължителност: Март 2010г. - юни 2011г. 

 

Финансиране: Фондация “Америка за България”

 

Цели

Целта на проекта е да подобри квалификацията на представителите на правоохранителните и правоприлагащите органи в областта на противодействието на киберпрестъпленията, да повиши нивото им на взаимодейстие и да създаде постоянни партньорства между правителството, неправителствения сектор и бизнеса. Като последващ резултат – да подпомогне превръщането на България в регионален център за борба с киберпрестъпността.

 

Целеви групи: Правоохранителните и правораздавателните органи от България

 

Описание:

Международната академия за обучение по киберразследвания разработи първата по рода си обучителна програма за правоохранителните и правораздавателните органи в областта на киберсигурността и противодействието на киберпрестъпленията. В рамките на проекта бяха обучени 169 съдии, прокурори и полицейски служители от цялата страна (82 прокурори и следователи, 58 – съдии, 28 - от ГДБОП и ТЗБОП и един системен администратор). Програмата беше разделена на три нива, като бяха обхванати максимално широк кръг от теми в областта на киберпрестъпленията - финансови измами, интернет пиратство, детска педофилия в интернет, общи познания за компютърните мрежи, различните типове компютърна престъпност, основни нормативни документи в областта и т.н.Нашата дейност

Обучения

Образованието е ключово за ефективно противодействие на киберпрестъпленията

Информираност

Необходима е постоянна информираност за киберзаплахите

Експертни консултации

Тестове за пробиви в информационната сигурност, киберразследвания, оценка на сигурността

Научи повече