София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Сравнителен анализ на наказателните мерки срещу посегателствата върху правата на интелектуалната собственост

Продължителност: Август 2013г. – ноември 2013г.

 

Финансиране: Посолство на САЩ в България

 

Цели

Основната цел на проекта е да съпостави законодателната рамка в областта на интелектуалната собственост на национално, регионално и международно ниво.

 

Целеви групи: правоохранителни и правораздавателни органи, представители на частния и публичния сектор, законотворци, представители на академичните структури.

 

Описание

Акцентът на изследването е чл. 61 от "Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост" (ТРИПП) на Световната търговска организация, търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АКТА), директивата на ЕС относно упражняването на права върху интелектуалната собстсвеност. Изследването засяга наказателните мерки, корпоративната наказателна отговорност, интернет пиратството, ролята на посредниците за намаляване на престъпленията срещу правата на интелектуална собственост в интернет и проблемите, свързани с доказателствата в наказателното производство сред страни с близко до България социално и икономическо развитие. В анализа са включени най-новите подходи в борбата с престъпленията, насочени към интелектуалната собственост в интернет, положителните и отрицателни аспекти на корпоративната наказателна отговорност, разгледани са регулациите  и  съдебната практика в най-добре развитите в икономическо отношение страни като САЩ, Франция, Германия, Обединеното Кралство, Испания, Италия, Швеция, Русия, както и Съда на Европейския съюз. Изследването се извърши от водещи специалисти в областта, представители на бизнеса, неправилелствения сектор, публичната администрация, съдебната власт и академичните среди - Петър Петров, съдия от Софийски градски съд, Илона Кръстенякова, прокурор от ВКП, Явор Колев, началник отдел „Киберпрестъпност“, ДАНС, Албена Спасова, председател на Управителния съвет на МАОКР, Георги Саракинов, доктор по право и експерт по правата на интелектуална собственост и др.

„Сравнителеният анализ на наказателните мерки срещу посегателствата върху правата на интелектуалната собственост” беше представен на специално събитие от Н. Пр. Марси Рийс, посланик на САЩ у нас, Филип Попов, зам.-председател на Комисията по правни въпроси, Албена Спасова, председател на УС на МАОКР, Велизар Соколов, АРСИС Консултинг и Петър Петров, съдия в Софийски районен съд в присъствието на народни представители от всички парламентарни групи, представители на бизнеса, публичната администрация и академичните структури.Нашата дейност

Обучения

Образованието е ключово за ефективно противодействие на киберпрестъпленията

Информираност

Необходима е постоянна информираност за киберзаплахите

Експертни консултации

Тестове за пробиви в информационната сигурност, киберразследвания, оценка на сигурността

Научи повече