София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Развиване на българската национална платформа за борба с киберпрестъпността

Продължителност: Декември 2011 - септември 2012

 

Финансиране: Програма „Предотвратяване и борба с престъпността“ на Европейската комисия.

 

Партньори: ГДБОП - МВР (координатор), Международна академия за обучение по киберразследвания, Пощенска и комуникационна полиция към Министерството на вътрешните работи на Италия и Централна служба за борба с технологичните и информационни престъпления и комуникациите – Централна дирекция на съдебната полиция, Франция.

 

Цели

Проектът цели да насърчи и развие координацията, сътрудничеството и взаимното разбирателство между правоохранителните, правоприлагащите органи и други национални и международни институции за превенция и борбата с киберпрестъпленията. Проектът е идейно насочен към подобряване на административния капацитет и техниките по разкриване и разследване на компютърни престъпления, прилагани от правоохранителните и правоприлагащи органи.

 

Целеви групи: правоохранителни органи, следователи, прокурори, съдии, крайни потребители

 

Описание

Проектът се състои от два основни компонента.

При реализирането на първия бяха обучени пет български експерта от сектора “Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” към ГДБОП. Те придобиха и усъвършенстваха уменията си за поддържане на българската сигнализационна платформа за борба с киберпрестъпления. Беше създаден видео клип, разясняващ проблема „киберпрестъпност“ и най-масовите заплахи, дебнещи потребителите онлайн. Резултатите от изпълнението на Компонент 1 бяха техническо подобряване на интерфейса на платформата и обучение на служителите на ГДБОП по френския модел за сигнализация на престъпления в киберпространство.

При реализирането на проекта бяха проведени четири обучения за структурите на правоохранителните органи и съдебната власт (Компонент 2) в София, Бургас, Варна и Велико Търново. Лектори бяха експерти от Италия и Франция, които споделиха знания и добри практики, експерти от МАОКР - Албена Спасова, председател на Управителния съвет, Илона Кръстенякова, член на Управителния съвет и прокурор във Върховна касационна прокуратура и Явор Колев началник сектор “Киберпрестъпност, интелектуална собственост и хазарт”. Общият брой на участниците беше 100.Нашата дейност

Обучения

Образованието е ключово за ефективно противодействие на киберпрестъпленията

Информираност

Необходима е постоянна информираност за киберзаплахите

Експертни консултации

Тестове за пробиви в информационната сигурност, киберразследвания, оценка на сигурността

Научи повече