София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа

Продължителност: 19 - 21 октомври 2011 (първи форум), 22 - 24 октомври 2012 (втори форум), 11 - 13 ноември 2013 (трети форум)

 

Финансиране: Частни компании, неправителствени организации и фондации

 

Партньори: Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”

 

Цели

   •     Създаване на платформа за обмяна на опит при разследване на киберпрестъпления за страните от Югоизточна Европа, която да координира действията на правоохранителните органи и да подобрява взаимодействието между страните от региона при борбата с киберпрестъпленията.

   •     Създаване на силни публично-частни партньорства за противодействие на киберпрестъпленията и разработване на серия от мерки, свързани с превенцията и противодействието на компютърните престъпления.

   •     Създаване на програма за повишаване на нивото на информираност с цел превенция и защита от киберпрестъпления.

   •     Създаване на обучителна програма за повишаване на квалификацията и знанията в областта на киберпрестъпленията.

   •     И не на последно място – превръщане на форума в ежегодно мероприятие.

 

Целеви групи: Правоохранителни органи, прокурори, съдии, представители на бизнеса, държавната администрация, академичните структури, НПО сектора и медиите.

 

Описание

Международната академия за обучение по киберразследвания ежегодно организира „Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа“. Събитието е своеобразна пресечна точка на представители на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации, звена на държавната администрация, имащи отношение към информационните и комуникационни технологии и сигурността в интернет, и неправителствения сектор и ръководни служители на правоохранителните органи от държавите от Югоизточна Европа, Обединеното кралство, Русия, Украйна, страните-партньори от Залцбургския форум и САЩ, работещи по противодействие на организираната престъпност и в частност – на киберпрестъпността. Мероприатието се организира под формата на отворени и затворени сесии. Представителите на правоохранителните органи, прокурори и съдии дискутират по време на затворените сесии различни казуси, свързани с киберпрестъпленията, добрите практики и методите при разследването им, мястото на международното сътрудничество при качествено изпълнение на служебните им задължения.

Лектори на събитието са представители на компаниите – главни действащи лица в областта на ИКТ и интернет, финансови организации и представители на международни и национални институции. През годините лектори са били: Марк Съливан, директор на Сикрет сървиз и Джеф Ървин, заместник помощник-директор при Служба за разследвания и ФБР, изпълнителният помощник-директор Шон Хенри, Дан О‘Бриен, директор на сектор „Киберпрестъпления“ на ФБР, световноизвестният журналист, историк и автор на бестселъра „Макмафия” Миша Глени, Алисдър Гилеспие, професор по наказателно право в университета в Ланкастър и консултант към ООН, Г8, Европейския съюз, Съвета на Европа и Съвета на Балтийските държави по въпроси, свързани с киберпрестъпленията и по-конкретно  - сексуалната експлоатация на деца.

Наблюдатели на изминалите издания са били представители на Европол, Интерпол, SECI центъра, Европейската комисия и Съвета на Европа.

Всяка година събитието се посещава от над 200 човека. 

 

Уеб сайт: http://cybercrimeforum.bg/.Нашата дейност

Обучения

Образованието е ключово за ефективно противодействие на киберпрестъпленията

Информираност

Необходима е постоянна информираност за киберзаплахите

Експертни консултации

Тестове за пробиви в информационната сигурност, киберразследвания, оценка на сигурността

Научи повече