София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Български киберцентър по компетентност за обучение и изследвания

Продължителност: 15 януари 2013г. - 15 януари 2015г.

 

Финансиране: Програма „Предотвратяване и борба с престъпността“ (ISEC) на Европейската комисия, Главна дирекция „Вътрешни работи”.

 

Партньори: Международна академия за обучение по киберразследвания (координатор), Център по киберсигурност и разследване на киберпрестъпления към Университетския колеж в Дъблин, 2CENTRE (Eвропейска мрежа от центрове за обучение и изследвания), ГДБОП - МВР, Международна агенция на противодействие на престъпността и политики за сигурност, Майкрософт България, подразделението за сигурност на EMC – RSA и факултет „Компютърни системи и управление” на ТУ – София.

 

Цели

Основната цел на проекта е да създаде регионален модел за взаимодействие между правоохранителните органи, бизнеса, академичните структури и неправителствените организации за противодействие и превенция на киберпрестъпленията.

 

Целеви групи: прокурори и съдии, работещи в областта на противодействие на киберпрестъпления, представители на правоохранителните органи, бизнеса и държавните институции.

 

Описание

Проектът се реализира в три направления:

 

1. Присъединяване към европейската мрежа от центрове по компетентност за обучение и изследвания (2CENTRE) и изграждане на Български киберцентър по компетентност.

2. Създаване на мрежа от публично-частни партньорства за превенция на киберпрестъпленията и изграждане на система за разпознаване и ранно реагиране на киберзаплахи. Ключови в тази дейност са разработването на “Проучване на необходимостта от създаване на система за ранно реагиране на киберпрестъпления” и “Концепция и стратегия за система за ранно реагиране”.

 

  • “Проучване на необходимостта от създаване на система за ранно реагиране на киберпрестъпления” е първото по рода си изследване, извършено в България. Обхваща 79 организации от страната - представители на банковия сектор, ИТ компании, учебни заведения, небанкови финансови институции, телекомуникационни компании, доставчици на интернет услуги, доставчици на комунални услуги, медии,  производители на бързо оборотни стоки и други.

 

  • „Концепция и стратегия за система за ранно реагиране на киберпрестъпления“ е разработена на базата на извършеното проучване. Моделът на системата предвижда съвместна работа на правоохранителните органи, бизнеса, академичните институции и публичните организации на национално и международно ниво. Целта на системата е създаване на ефективен механизъм за обмен на информация и предотвратяване на киберпрестъпления. Чрез системата в реално време се предоставя експертиза от ключовите партньорски организации и държавни органи за предотвратяване и управление на инциденти в киберпространство. Системата ще предлага реактивни, проактиви и услуги по управление на качеството на сигурността и ще предоставя предоставя гъвкави форми за участие и партньорство, като пряко участие, оперативно сътрудничество и консултативно партньорство. 

 

 

3. Обучения и трансфер на знания. Тази дейност включва провеждането на две двуседмични обучения за правоохранителни органи: Обучение по компютърна криминалистика и Обучение по компютърна криминалистика за напреднали. Лектори на обученията: Рей Генуа и Фъргюс Тулан, експерти от Университетския колеж в Дъблин.

 

 Нашата дейност

Обучения

Образованието е ключово за ефективно противодействие на киберпрестъпленията

Информираност

Необходима е постоянна информираност за киберзаплахите

Експертни консултации

Тестове за пробиви в информационната сигурност, киберразследвания, оценка на сигурността

Научи повече