София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Мониторинг и разпознаване на езика на омразата онлайн (MANDOLA)

Продължителност: Октомври 2015 - септември 2017

 

Финансиране: Програмата “Права, равенство и гражданство” на Европейската комисия.

 

Партньори: Фондация за изследване и технологии (Гърция) - изпълнител, Международна академия за обучение по киберразследвания, Аконайт интернет солюшънс (Ирландия), Интемис (Франция), Автономен университет в Мадрид (Испания), Университет на Кипър (Кипър) и Университет на Монпелие (Франция).

 

Цели

Целта на проекта е да се повиши информираността на обществото относно разпространението на езика на омразата онлайн и да се стимулират крайните потребители да сигнализират, ако станат свидетели или жертви на използването на такъв. Специфичните цели включват:

  • Мониторинг на разпространението на езика на омразата онлайн в страните от ЕС.
  • Подпомагане изграждането на политики за намаляване на разпространението на езика на омразата онлайн.
  • Предоставяне на инструменти за противодействие на езика на омразата на крайните потребители.
  • Обмяна на добри практики между страните-членки.

 

Целеви групи:

Лицата, отговорни за изготвяне на политики на национално и европейско ниво, обикновените граждани и свидетелите и жертвите на езика на омразата.

 

Описание

В рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности:

 

  • Ще бъде направен анализ на законодателството в областта на незаконния език на омразата на национално, европейско и международно ниво, като ще бъде изготвена правна и етична рамка, която да гарантира конфиденциалността, защитата на личните данни и другите основни човешки права.
  • Ще бъде разработена интерактивна карта, показваща разпространението на езика на омразата онлайн, като за целта ще бъдат използвани данни за случаи в социалните мрежи (като Twitter) и интернет като цяло (чрез Google).
  • Ще бъде създаден многоезичен сборник, съдържащ различни примери на език на омразата. Той ще бъде разработен от социолози въз основа на получената информация и платформата Hatebase (http://www.hatebase.org) и ще подпомогне идентифицирането на уеб страници, съдържащи език на омразата.
  • Проектът предвижда да се съддаде портал, на който крайните потребители ще могат да подават сигнали за прояви на език на омразата онлайн.
  • Ще бъде разработено приложение за смартфони, което ще позволява да се подават анонимно сигнали за материали, съдържащи език на омразата онлайн.
  • Ще бъде създаден справочник с най-често задаваните въпроси. В него крайните потребители ще намерят отговори на въпросите: Какво е език на омразата онлайн? Кои форми са законни и кои - не? Каква е ролята на доставчиците на Интернет? Какво могат да направят крайните потребители, ако се натъкнат на видео, блог, уеб сайт, група в социалната мрежа или получат и-мейл, съдържащи език на омразата? Как да защитят себе си и децата си в социалните мрежи? Справочникът ще се разпространява на сайта на проекта http://mandola-project.eu и чрез приложението за смартфони.

 

Уеб сайт: http://mandola-project.euНашата дейност

Обучения

Образованието е ключово за ефективно противодействие на киберпрестъпленията

Информираност

Необходима е постоянна информираност за киберзаплахите

Експертни консултации

Тестове за пробиви в информационната сигурност, киберразследвания, оценка на сигурността

Научи повече