София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Публична администрация

Киберзаплахите стават все повече и все по-сложни. Държавните структури трябва да могат да разработват стратегии и план за действие в отговор на новите предизвикателства.

 

Ако сте държавен служител и отговаряте за киберсигурността на организацията, можем да ви помогнем. Нашите експерти ще ви консултират, ще ви предложат обучения, съобразно темата, от която се интересувате и ще извършат тест на пробивите в информационната сигурност на вашата организация.

 

Услугите, които предлагаме:

 

- Консултации по киберсигурност в областта на:

• Оценка на риска

• Управление на риска

• Изграждане на архитектура на сигурността

Управление на инциденти

 

- Обучения: За да изберете курс или тема, моля посетете страница “Обучения”. Ако не намирате търсенето от вас обучение, свържете се с нашия екип и ще разработим обучение, съобразно вашите изисквания и нужди.

 

- Тест на пробивите в информационната сигурност: Можем да извършим вътрешен или външен тест на пробивите в информационната сигуност на вашата организация и да изработим препоръки, как да подобрите сигурността си.

 

- Проучвания: Извършваме проучвания в няколко основни направления: киберсигурност, киберпрестъпления, интелектуална собственост и международно сътрудничество.