София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Илона Кръстенякова

Илона Кръстенякова притежава над 25-годишен опит като прокурор като е преминала през Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура и понастоящем, от 1999г., е прокурор във Върховна касационна прокуратура. От март 2012г. е завеждащ сектор "Компютърни престъпления и престъпления срещу интелектуалната собственост". 11 години е работила като юрисконсулт. Завършила е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право". Преподавател в областта на компютърните престъпления и интелектуална собственост в Националния институт за правосъдие. Лектор е на редица национални и международни семинари и автор на множество публикации. Автор е на методологии за разследване на престъпления срещу авторските права в сферата на телекомуникациите и софтуерното пиратство и за разследване и преследване на извършителите на кибер престъпления. Носител на награда „Прокурор със съществен принос в правоприлагането в областта на интелектуалната собственост” през 2008г. и наградата на посолството на САЩ в България за постижения в областта на защитата на правата върху интелектуална собственост през 2009г.

Нашият екип
Албена Спасова

Председател на Управителния съвет, съучредител и лектор на Международна академия за обучение по киберразследвания

прочети повече
Христо Динев

Член, съучредител и лектор на Международна академия за обучение по киберразследвания

прочети повече
Теодор Захов

Член на Международна академия за обучение по киберразследвания

прочети повече
Майя Бойчева-Манолчева

Мениджър проекти и връзки с обществеността на Международна академия за обучение по киберразследвания

прочети повече
Нашите лектори
Борис Гончаров

Експерт по информационна сигурност и лектор в Международна академия за обучение по киберразследвания

прочети повече
Борислав Сестримски

Експерт по информационна сигурност и лектор в Международна академия за обучение по киберразследвания

прочети повече
Васил Петков

Лектор в Международна академия за обучение по киберразследвания

прочети повече
Кирил Милев

Лектор в Международна академия за обучение по киберразследвания

прочети повече
Любомир Тулев

Лектор в Международна акдемия за обучение по киберразследвания

прочети повече
Михаил Драгоданов

Лектор в Международна академия за обучение по киберразследвания

прочети повече
Юлиан Йорданов

Лектор в Международна академия за обучение по киберразследвания

прочети повече