София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Информираност

Бумът на информационните технологии и постоянно нарастващият брой потребители на интернет изискват нови знания и опит, с помощта на които да се защитят националните критични инфраструктури, бизнеса и крайния потребител. Държавите а принудени да инвестират повече в създаването и внедряването на нови политики за информационна сигурност и да създават безопасна интернет среда за крайните потребители. Бизнесът е изправен пред предизвикателството да повиши инвестициите в киберсигурността, правоохранителните и правораздавателните органи - да преминат от физическия свят, в който доказателствата и разследванията се описват с ясни термини към киберпространството и електронните доказателства, онлайн разследванията и компютърната криминалистика.

 

Ние вярваме, че превенцията е най-добрата защита и прилагаме многопластов подход, чрез който искаме да повишим информираността сред държавните органи, бизнеса и гражданите.

 

Повишаване на информираността в училищата

 

Нашата мисия е да защитим най-уязвимите потребители и за целта организираме публични лекции, дискусии и срещи с ученици. Разработваме и специализирани програми за училищата и университетите, чрез които искаме да запознаем младите хора с възможностите за професионално развитие в областта на киберсигурността и да запълним пропастта между търсенето на специалисти по киберсигурност и недостига на квалифицирана работна ръка. Това дава на частния сектор възможност да постави на масата своите изисквания за знания, умения и образование на бъдещите кандидати за работа и да намери най-талантливите и амбициозни в страната.

 

АБВ на киберзаплахите” за крайните потребители

Търсите информация за видовете киберзаплахи и как да се предпазите от тях? Ще я намерите в нашия наръчник “АБВ на киберзаплахите”. Разработен с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”, той цели да повиши информираността относно разнообразните онлайн услуги, технологии, уязвимости и заплахи и да даде съвети, как да се защитаваме онлайн. Можете да свалите “АБВ на киберзаплахите” тук или да се свържете с нас, за да ви го изпратим.

 

 

Публично - частни партньорства

 

МАОКР е част от мрежата 2Centre и създател на Българския център по компетентност за обучения и изследвания - B2Centre (www.b2centre.com).

Наша цел е да създадем успешни и ефективни публично-частни партньорства и така да:

-          Подпомогнем споделянето на информация с правоохранителните органи;

-          Разработим система за ранно реагиране на киберпрестъпления, чрез която да се обменят добри практики и да се предотвратяват инциденти;

-          Подобрим законодателната рамка в областта;

-          Подобрим международното сътрудничество между правоохранителните органи и публичната администрация.

 

За целта организираме семинари, уебинари, конференции, форуми и демонстрации на живо.Нашата дейност

Обучения

Образованието е ключово за ефективно противодействие на киберпрестъпленията

Експертни консултации

Тестове за пробиви в информационната сигурност, киберразследвания, оценка на сигурността

Научи повече