Вход Регистрация

CyberSecforEurope

Продължителност: 2018- 2020 година

 

Финасиране: Хоризон 2020

 

Цели

Да се ​​проправи път за устойчива екосистема за киберсигурност чрез разработването и пилотното функциониране да осъществим модел на управление на Мрежата за компетентност в киберсигурността, старателно тестван чрез успешни пилотни проекти, насочени към важни индустриални предизвикателства в областта на здравеопазването, интелигентните градове, финансите, морския транспорт и управление на веригата за доставки.

Посреща предизвикателствата в областта на киберсигурността на следващите поколения на държавите-членки чрез засилване на научноизследователската и иновационна компетентност и капацитета за киберсигурност, както на национално, така и на европейско равнище.

Гарантира за дигиталната икономика, обществото, демокрацията и инфраструктурата на ЕС чрез създаване на основи за обединяване и оптимизиране на развитието и внедряването на технологии за киберсигурност и укрепване на индустриалните възможности.

Да се ​​улесни лидерството в киберсигурността чрез разработване на нови решения, продукти и услуги за критични предизвикателства, които значително увеличават устойчивостта на единния цифров пазар.

Да се ​​намали разпокъсаността на ресурсите чрез използване на синергии между експерти в областта на киберсигурността и изграждане на мостове между изследователи и индустриални общности.

 

Описание

CyberSec4Europe е базиран на научни изследвания консорциум с 44 участници, обхващащи 21 държави-членки на ЕС и асоциирани страни. Той получи повече от 40 писма за подкрепа и обещания за сътрудничество от публични администрации, международни организации и ключови асоциации по целия свят, включително Европа, Азия и Северна Америка. Като пилот на мрежа за компетентност в киберсигурността, тя ще тества и демонстрира потенциални структури за управление на мрежата от центрове за компетентност, използвайки примери за най-добри практики от експертния опит и опита на участниците, включително концепции като CERN. CyberSec4Europe ще подкрепи адресирането на ключови директиви и регламенти на ЕС, като GDPR, PSD2, eIDAS и ePrivacy, и ще помогне за прилагането на Закона за киберсигурност на ЕС, включително, но не само, подкрепа за развитието на европейската база от умения, рамката за сертифициране и ENISA роля

 

Уебсайт: https://cybersec4europe.eu