Вход Регистрация

Европейска програма за проучване на киберпрестъпленията и кибертероризма (COuRAGE)

Продължителност: Май 2014 - април 2016

 

Финансиране: Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

 

Партньори: „Инджинийринг“ и в частност „Компютърно инженерство“ (Италия) - координатор, Международна академия за обучение по киберразследвания, Център по тероризъм, разузнаване и организирана престъпност, Университет „Шефилд Халам“ (Великобритания), Междурегионален научноизследователски институт на ООН по престъпленията и правосъдието (Италия), Институт за проучване на киберпрестъпленията (Германия), Холандска организация за приложни научни изследвания, Организация за проучвания в отбраната (Швеция), Полиция на Западен Йоркшир (Великобритания), Европейска организация за сигурност (Белгия), Талес, Аконайт Интернет Солюшънс (Ирландия), EstEnter (Полша), Conceptivity (Швейцария), Институт „Йозеф Стефан“ (Словения), Selex Sistemi Integrati (Италия), Изследователска организация „Fraunhofer“ (Германия), и Университет „Тилбург“ (Холандия)

 

Цели

Проектът цели да подобри сигурността на гражданите и критичните инфраструктури и да подпомогне работата на разследващите органи чрез създаване на Европейска програма за проучване на киберпрестъпленията и кибертероризма.

 

Целеви групи: Правоохранителни и правораздавателни органи, академичните структури, телекомуникационните компании, професионалисти, работещи в сферата на информационната сигурност, крайни потребители.

 

Описание

Програмата се разработва от партньорите в консорциума, членовете на Консултативния съвет (14 организации, включително Европол, Съвместния изследователски център - JRC и Европейското изследователско пространство - ERA) и външни експерти.  Чрез нея:

    •       се идентифицират най-големите предизвикателства пред изследванията на киберпрестъпността и кибертероризма;

    •       се определят пропуските в досегашните проучванията по темата;

    •       се изготвят препоръки за запълване на пропуските.

 

Изпълнението на проекта е разделено на три стълба:

    •       подход, ориентиран към потребителите – при него се цели идентифицирането на пропуските, предизвикателствата и бариерите, съобразно реалните потребности и опит;

    •       аналитичен и семантичен подход – целта е да се класифицира и създаде общо разбиране на проблема сред заинтересованите лица;

    •       конкурентен и пазарно-ориентиран подход – съсредоточава се върху насърчаване практическата реализация на контра-мерките, изполвайки ефективни тестови постановки и утвърдени решения.

 

Уеб сайт: https://www.courage-project.eu