Вход Регистрация

Мониторинг и разпознаване на езика на омразата онлайн (MANDOLA)

Продължителност: Октомври 2015 - септември 2017

 

Финансиране: Програмата “Права, равенство и гражданство” на Европейската комисия.

 

Партньори: Фондация за изследване и технологии (Гърция) - изпълнител, Международна академия за обучение по киберразследвания, Аконайт интернет солюшънс (Ирландия), Интемис (Франция), Автономен университет в Мадрид (Испания), Университет на Кипър (Кипър) и Университет на Монпелие (Франция).

 

Цели

Целта на проекта е да се повиши информираността на обществото относно разпространението на езика на омразата онлайн и да се стимулират крайните потребители да сигнализират, ако станат свидетели или жертви на използването на такъв. Специфичните цели включват:

 

Целеви групи:

Лицата, отговорни за изготвяне на политики на национално и европейско ниво, обикновените граждани и свидетелите и жертвите на езика на омразата.

 

Описание

В рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности:

 

 

Уеб сайт: http://mandola-project.eu