Вход Регистрация

Правителство и бизнес в противопоставяне на заплахата от компютърни престъпления

Продължителност: Май 2012 - октомври 2016

 

Финасиране: Фондация “Америка за България”

 

Цели

Целта на този проект е да се повиши квалификацията на кадрите, работещи в областта на киберсигурността и противодействието на киберпрестъпленията и професионалистите, работещи с чувствителна информация и да се подобрят знанията и интернет културата на крайния потребител.

 

Целева група: Разследващи полицаи, следователи, прокурори, съдии, ИТ експерти от държавната администрация, представители на бизнеса и медиите, представители на изпълнителната, законодателната и съдебната враст, крайни потребители.

 

Описание

Проектът включва следните дейности:

 

- Разработване и провеждане на 48 обучения в областта на киберсигурността и киберпрестъпленията на специалисти от различни сектори - граждански и наказателни съдии, прокурори, разследващи полицаи, експерти от НАП, нотариуси, ИТ мениджъри от държавната администрация. Обученията целят да повишат квалификцията и знанията на участниците относно актуалните киберзаплахи.

 

- Провеждане на срещи с бизнеса, с целта да се запознае бизнеса с последните заплахи за киберсигурността и да се разработят съвместни инициативи за противодействието им, да се обменят добри практики при борбата с киберпрестъпленията, да се обсъдят възможности за активното включване на бизнеса в обучителните модули и да се създадат експертни съвети с участието на представители на бизнеса.

 

- Провеждане на срещи с медиите, с цел да се подобрят знанията на представителите на медиите по темите киберсигурност и киберпрестъпност, да се създаде дискусионна форма на общуване с медиите, да се обучат журналистите как да пазят себе си и информацията си от посегателства в интернет и да се повиши Интернет културата на потребителите.

 

- Разработване на “Методология за разследване и наказателно преследване на престъпления, извършени чрез използването на ИКТ”, който да подпомогне правоохранителните органи, следователите, прокурорите и съдиите при разследването и наказателното преследване на киберпрестъпленията и да повиши тяхната квалификация.

 

- Разработване на наръчника “АБВ на киберзаплахите”, съдържащ информация за най-използваните ИКТ услуги и технологии и най-разпространените уязвимости и заплахи. Наръчникът включва 6 сценария и съвети, как да се предпазим от киберзаплахи.

 

- Провеждане на публична дискусия за законодателни промени с участие на представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, НПО, образователни институции и медии

 

- Разработване на нови обучителни модули:

 

    •       “Повишаване на информираността. Как да сме в безопасност онлайн”

    •       “Техники за разследване с отворен код или как да се скрием в интернет”;

    •       “Разследване на киберпрестъпления и регулаторни изисквания”;

    •       “Социални медии и мобилни устройства”;

    •       “Виртуални светове и виртуални пари (криптовалути)”