Вход Регистрация

Разследване и регулиране на киберпрестъпността

Information

Този курс е разработен, за да предостави на участниците знания, свързани с основните техники за разследване на киберпрестъпността в контекста на приложимото национално, европейско и международно законодателство в областта на информационната сигурност и компютърната престъпност. Той обхваща законовите регулаторни изисквания и най-добрите практики за разследване на киберпрестъпността и осигуряване на сигурността на информационни потоци, бази данни и критична инфраструктура.

Content

Въведение в киберсигурността. Най-нови тенденции в киберсигурността. Стандарти за киберсигурност. Най-разпространени кибепрестъпления. Видове киберпрестъпления. Финансова престъпност. Тъмна мрежа – скритият подземен Интернет. Техники и инструменти за разследване, електронни доказателства, претърсване и изземване. Кратко представяне на техники OSINT /Разузнаване чрез отворени източници на информация/. Въведение в националната правна рамка. Въведение в най-новите европейски разпоредби. Разследване и преследване на киберпрестъпността: най-добри практики.

Participants

Служители по правоприлагането. Прокурори. Съдии. Следователи, включително частни следователи. Изследователи. Журналисти. Служители събиране на дългове. Специалисти по информационна сигурност. Адвокати и юристи. Изследователи компютърно-техническа експертиза. Професионалисти от финансовия сектор. Човешки ресурси. Счетоводители и финансови специалисти. Всеки, който иска да знае как да разследва и предследва киберпрестъпността.

Duration: Два дни

Materials: Да

Certificate: Да, Сертификат за завършен курс

Requirements:

Price: 650 лева