Вход Регистрация

Информираност на Кол центровете по отношение на измамите

Information

Кол центровете са доходоносен канал за измамна дейност. Те са се превърнали в основна мишена на измамниците, тъй като ежедневният обем на обажданията е огромен и служителите не са достатъчно добре подготвени да разпознаят киберпрестъпната дейност. Този курс беше разработен, след като Международната академия за обучение по киберразследвания получи многобройни заявки за обучения от кол центрове. Курсът представя най- разпространените видове и техники на измама, както и методите за мониторинг и превенция, които биха могли да бъдат приложени от страна на служителите. Курсът обхваща фазите на телефонното интервю, което служителите трябва да следват, за да разпознаят измамниците. До края на курса участниците ще могат да управляват ефективно интервю, да събират и анализират информацията, базирана на интервюто, и да разпознават измамната дейност.

Content

Въведение в онлайн измами. Видове измами (присвояване на сметка, измама с физически неприсъстваща карта и пробив на данни), техники и методи за откриване и предотвратяване. Методи за мониторинг- технологични инструменти, въпросници/интервюта. Оценка на риска от измами. Телефонно интервю - осъзнаване на измамите. ✓ Подготовка за интервю. ✓ Планиране и определяне на най-подходящото време. ✓ Разработване на стратегия. ✓ Контролен списък с индикатори за измама. ✓ Критично оценяване на резултатите от интервюто. ✓ Управление на взаимодействието по телефона. ✓ Методи за разследване по телефона. ✓ Поведенческо интервю. ✓ Техники за извличане на информация. ✓ Оценка на резултатите от интервюто. ✓ Ефективно управление на събраната информация.

Participants

Служители на кол центровете. Екипи за борба с измамите.

Duration: Два дни

Materials: Да

Certificate: Да, Сертификат за завършен курс

Requirements:

Price: 650 лева