Вход Регистрация

Социално инженерство: Разбиране на заплахата

Information

Най-слабото звено във всяка система за сигурност винаги е човешкият елемент. И социалните инженери са наясно с това и го изпозват много добре. Този курс е разработен, за да помогне на всички практикуващи в сферата на кибер-сигурността да разберат методите, използвани от социалните инженери, и да ги подпомогне в разработването на ефективна защитна стратегия. Програмата за обучение включва задълбочено описание на видовете социално инженерство и фазите на социалните инженерни атаки. До края на курса участниците ще са в състояние да разпознават измамниците, да идентифицират рисковете за корпоративните мрежи и да прилагат ефективни мерки за противодействие.

Content

Какво е социалното инженерство. Защо то има ефект и фази на атаките. Мишени. Видове социално инженерство. Процес на събирането на информация. Психология в социалния инженеринг. Изследване на човешките слабости. Модели на поведение. Мотивационни фактори. Разбиране и разпознаване на начина на мислене на измамника. Техники за интервю. Рискове на социалните мрежи. Кражба на самоличност и как се осъществява кражбата. Разработване и прилагане на ефективни мерки за противодействие.

Participants

Служители по правоприлагането. Прокурори. Съдии. Следователи, включително частни следователи. Специалисти по информационна сигурност. Изследователи компютърно-техническа експертиза. Изследователи. Журналисти. Служители събиране на дългове. Счетоводители и финансови специалисти. Адвокати и юристи. Професионалисти от финансовия сектор. Човешки ресурси. Служителите на кол центровете. Всеки, който иска да знае как да прави разследвания онлайн.

Duration: Два дни

Materials: Да

Certificate: Да, Сертификат за завършен курс

Requirements:

Price: 650 лева