Вход Регистрация

Основи на сигурността. Сигурно кодиране за .NET с OWASP Top Ten

Information

Този курс е за практикуващи разработчици. Той им предоставя знания и умения за истинско програмиране. Помага им да подобрят сигурността и да намалят уязвимостта в процеса на разработване на приложения. До края на курса участниците ще бъдат наясно с най-често срещаните програмни грешки, които се крият в софтуерните уязвимости. Те ще могат да използват тези грешки и да изграждат и прилагат ефективни стратегии за предотвратяване на въвеждането на тези грешки.

Content

Основи на сигурността: Обща осведоменост за сигурността. Въведение в сигурността на уеб приложенията. Сигурна архитектура & дизайн. C / C++ управление на паметта. Тестване на сигурността на приложението. Моделиране на заплахи. Основи за възстановяване на софтуерната сигурност. Сигурно кодиране за .NET с OWASP Top Ten: Доверителна граница. Удостоверяване. Разрешаване. Валидиране и кодиране. Обработка на информация, неотхвърляне и одит. Защита на данните. Конфигурация и внедряване.

Participants

Програмисти, които искат да подобрят сигурността на своя код.

Duration: Три дни

Materials: Да

Certificate: Да, Сертификат за завършен курс

Requirements: Необходимо е да си носите лаптоп

Price: 970 лева