Вход Регистрация

Разширена компютърно-техническа експертиза

Information

Този курс е надграждане на курса Компютърно-техническа експертиза и неговият фокус е върху задълбочени техники за компютърна експертиза. Участниците ще разберат как да използват BASH скриптинг като инструмент за компютърно-техническа експертиза. Те ще преминат през стъпките на тестване на проникването и в резултат ще бъдат готови да използват методологията за тестване на проникването по време на своята работа. Курсът е за практикуващи, които нямат умения по програмиране, но са завършили курса по компютърно-техническа експертиза.

Content

Въведение в BASH скриптинг. Разширени BASH скриптове. Методика и стъпки за тестване на проникването. Резултати от оценката на сигурността. Как да използваме разузнаване чрез отворени източници за идентифициране на хора, документи, снимки и видеоклипове. Търсене на онлайн общности. Интерфейси за програмиране на приложения. Радиочестотен мониторинг.

Participants

Служители по правоприлагането. Прокурори. Съдии. Следователи. Изследователи компютърно-техническа експертиза. Специалисти по информационна сигурност.

Duration: Пет дни

Materials: Да

Certificate: Да, Сертификат за завършен курс

Requirements: Необходимо е да си носите лаптоп

Price: 1900 лева