Вход Регистрация

Обществена осведоменост – Как да бъдем защитени в онлайн пространството

Information

Разработихме курс за повишаване на нивото на осведоменост, който има за цел да осигури общо разбиране за киберсигурността и основните методи за защита на крайните потребители и нетехнически запознатата аудитория. Курсът запознава участниците с основите на киберсигурността, сигурността на браузъра, сигурността на паролата, най-разпространените заплахи за киберсигурност: зловреден софтуер, шпионски софтуер, вируси, използването на двуфакторно удостоверяване, фишинг и измами чрез социално инженерство, сигурност на социалните медии и сигурност на приложенията на социалните мрежи. Представя най-добрите практики и дава набор от полезни съвети за ежедневна употреба.

Content

Въведение в киберсигурността. Най-разпространените кибер заплахи - злонамерен софтуер, вируси, фишинг, атака чрез внедряване на SQL код, DoS атака. Управление и защита на паролите. Защита на браузъра. Социално инженерство. Сигурност на социалните мрежи. Приложения за сигурност.

Participants

Всеки, който иска да подобри разбирането си за киберсигурността. Всеки, който иска да сведе до минимум риска да стане жертва на киберпрестъпление при използване на имейл или социални медии. Всеки, който има достъп до мрежи и технологии.

Duration: Един ден

Materials: Да

Certificate: Да, Сертификат за завършен курс

Requirements:

Price: 200 лева